THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

07/07/2022

Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

Thông báo bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14

01/07/2022

Căn cứ vào thông báo số 45/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/06/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14.

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên khóa 12 và các khóa (K8, 9, 10, 11)

24.06.2022

Cắn cứ kế hoạch số 14/2022/GDU/KH-HT ký ngày 24/06/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên chính quy Khóa 12 và sinh viên các khóa trước (ĐH...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...