KINH DOANH QUỐC TẾ

KINH DOANH QUỐC TẾ

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế, quá trình trao đổi và kinh doanh hàng hóa giữa các nước ngày càng phát triển. Kinh doanh quốc tế trở thành một ngành học được phụ huynh và học sinh quan tâm.  

 

 

Vậy kinh doanh quốc tế mang đến cơ hội nghề nghiệp như thế nào cho người học? Hãy cùng Trường Đại học Gia Định tìm hiểu nhé. 

 

Kinh doanh quốc tế là gì? 

 

Kinh doanh quốc tế là các hoạt động trao đổi, giao dịch diễn ra giữa các quốc gia. Đây là lĩnh vực mang tính toàn cầu và hội nhập rất cao. Vì vậy đây là hoạt động liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc tạo ra giá trị và trao đổi vì lợi ích của các bên liên quan.  

 

Theo học ngành này, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế, các chính sách đối ngoại hiện nay và đặc điểm phát triển kinh tế trong xu hướng toàn cầu hóa. Có thể kể đến các lĩnh vực được nhà trường đào tạo chuyên sâu như: xuất nhập khẩu, hoạch định tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, nguyên tắc chiến lược, quản trị nhân sự quốc tế,…   

 

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn 

 

Tại Đại học Gia Định, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành hoạt động kinh doanh quốc tế tại trường và tại các doanh nghiệp. Cụ thể như: Kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, đàm phán quốc tế, hợp đồng mua bán quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, logistics quốc tế, marketing quốc tế….  

 

Ngoài ra, Nhà trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật pháp, khoa học xã hội, tự nhiên, giúp người học phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, đổi mới, ý thức về công dân số.  

 

Với khối lượng kiến thức trên, sinh viên Đại học Gia Định tự tin trở thành công dân toàn cầu với các cơ hội nghề nghiệp sau: 

 

  • Chuyên viên kinh doanh tại các doanh nghiệp có kinh doanh quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu; 

  • Chuyên viên tổ chức, phân tích kinh doanh quốc tế tại các doanh nghiệp; 

  • Làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài; 

  • Làm việc tại các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Việt Nam tại nước ngoài; 

  • Chuyên viên quản lý hoạt đông kinh doanh quốc tế tại các sở, ban, ngành có liên quan; 

  • Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

 

 

 

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...