TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Đọc thêm

CHỌN TRƯỜNG - CHỌN NGÀNH

TẠI SAO NÊN CHỌN GDU?

Qua thống kê của gần 1000 tân khoa, trong 3 năm gần nhất, số lượng sinh viên GDU có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 96%.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GDU

Vào Gia Định là về gia đình - Vì gia đình ta là Gia Định

Xét tuyển ngay

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thông tin nổi bật từ GDU

Đọc thêm

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...