KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

Tin tức - Sự kiện

GDU nhận hồ sơ xét tuyển xuyên Lễ Quốc Khánh 2/9 

Để đáp ứng nhu cầu được tư vấn về ngành nghề cho thí sinh, Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định (GDU) nhận hồ sơ xét tuyển xuyên Lễ...

Đọc thêm >>

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...