Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

Lượt xem: 964

   

  Căn cứ vào quyết định số 30/2022/QĐ/GDU ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 14 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 khi đã quá thời hạn theo Quyết định cảnh báo học phí lần 1 của Nhà trường.

   

  Theo đó, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2022

   

  Sinh viên nào hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 31/01/2022 và xuất trình đầy đủ bằng chứng thì quyết định này sẽ mặc nhiên hết hiệu lực với sinh viên tương ứng. Trong trường hợp này, Phòng Kế Toán sẽ liên thông dữ liệu với Phòng Đào Tạo để khôi phục quyền học tập của sinh viên trước ngày 01/02/2022. 

   

  Nếu sau ngày 01/02/2022, sinh viên vẫn chưa được khôi phục quyền học tập, chưa thấy tên trong danh sách học tập các lớp, môn, khóa mà mình đăng ký, sinh viên có nghĩa vụ xuất trình bằng chứng về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí và làm Đơn đề nghị Phòng Đào Tạo khôi phục trước ngày 10/02/2022. Việc xuất trình bằng chứng và Đơn đề nghị được gửi bằng email giadinh.edu.vn của sinh viên và gửi về Phòng Đào Tạo theo địa chỉ Email: phongdaotao1@giadinh.edu.vn 

   

  Nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí trước ngày 31/01/2022, Trường sẽ đình chỉ học tập vô thời hạn đối với sinh viên tương ứng và gửi thông báo về cho gia đình, địa phương biết. 

   

  Sinh viên xem chi tiết quyết định và danh sách đính kèm TẠI ĐÂY. 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...