Thông báo giải quyết các phát sinh về thời gian thi trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 Khóa 15 (Giai đoạn 2) 

Thông báo giải quyết các phát sinh về thời gian thi trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 Khóa 15 (Giai đoạn 2) 

Lượt xem: 804

  Căn cứ thông báo số 77/2022/GDU/TB-HT ký ngày 02/08/2022 về việc giải quyết các phát sinh về thời gian thi trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 Khóa 15 (Giai đoạn 2), căn cứ lịch thi K15 (giai đoạn 2 học kỳ 2 năm 2021-2022) đã công bố, Nhà trường thông báo:  

   

  Ngày 09/05/2022, Nhà trường đã ban hành thông báo số 33/2022/GDU/TB-HT và quy định thời gian thi của Khóa K15 từ ngày 01/08/2022 đến ngày 13/08/2022. 

   

  Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan và tiến độ học tập thực tế của một số lớp tại phòng máy tính nên Nhà trường đã điều chỉnh lịch thi cho Khóa K15 từ ngày 01/08/2022 đến ngày 19/08/2022 (trễ 06 ngày so với kế hoạch tại Thông báo số 33/2022/GDU/TB-HT) dẫn đến một số em sinh viên đã đặt vé về quê hoặc có kế hoạch cá nhân khác bị ảnh hưởng về lịch thi. 

   

  Nhằm tạo điều kiện và giải quyết cho các em sinh viên tham dự các môn thi kết thúc học phần đầy đủ và không ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân, Nhà trường thông báo đến sinh viên có nhu cầu thay đổi lịch thi từ ngày 15/08/2022 đến ngày 19/08/2022 gửi đơn (theo mẫu) về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học qua Email: phongdaotao1@giadinh.edu.vn và kèm theo minh chứng, hoặc liên hệ trực tiếp với Cô Hảo (Bộ phận Khảo thí – Số điện thoại 0903 696967). 

   

  Thời gian nhận đơn xin đổi lịch thi từ ngày 02/08/2022 đến hết ngày 05/08/2022. Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết đơn với bất kỳ lý do nào. 

  Thông báo và Mẫu đơn xin đổi lịch thi đính kèm TẠI ĐÂY. 

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...