Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2023 - 2024) đối với khóa 15, 16

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2023 - 2024) đối với khóa 15, 16

Lượt xem: 2987

  Căn cứ Kế hoạch số 41/2024/KH-GDU ngày 12/03/2024 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024;

   

  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 của khóa 15, 16 như sau:

   

  1. Các môn làm tiểu luận: Sinh viên làm và nộp bài theo thông báo của Khoa.

   

  2. Các môn tổ chức thi: Thi từ ngày 02/05 đến 17/05/2024 theo lịch thi.

   

  Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên khóa 15, 16 để nắm thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thông báo này.

   

  Ghi chú:

  - Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu không vi phạm quy chế đào tạo và hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định.

   

  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút, xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi. Sinh viên đến chậm quá 15 phút kể từ thời điểm tính thời gian làm bài thì không được dự thi môn đó và nhận điểm 0 (không).

   

  - Sinh viên được phép nộp đơn đăng ký kỳ thi phụ (theo mẫu) nếu không thể tham gia kỳ thi chính vì lý do bất khả kháng (có minh chứng theo quy định), thời gian nộp đơn tối đa 03 ngày tính từ ngày mà học phần sinh viên không tham dự thi, sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết.

   

  (Những lớp học phần có 02 phòng thi là do lớp học phần đó được chia làm 02 nhóm, sau khi các lớp có điểm quá trình, P. Khảo thí - ĐBCL sẽ chia nhóm, sinh viên sẽ thấy chính xác phòng thi của nhóm mình)

  Thông tin chi tiết:

  - Thông báo

  - Lịch thi khoa CNTT

  - Lịch thi khoa KHXH-NN

  - Lịch thi khoa KT-QT

  Lịch thi khoa TTS

  - Mẫu đơn đăng ký kỳ thi phụ

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...