THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần theo tín chỉ HK1 năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên đại học chính quy hệ đại trà khóa K17

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần theo tín chỉ HK1 năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên đại học chính quy hệ đại trà khóa K17

Lượt xem: 1503

  Trường đại học Gia Định thông báo về việc triển khai đăng ký học phần trong HK1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên đại học chính quy hệ đại trà khóa K17 như sau:

  1. Mục đích, ý nghĩa

  Đăng ký học phần theo tín chỉ là hình thức sinh viên (SV) chủ động đăng ký các học phần trong kỳ học với số tín chỉ (TC) ở các mức tương ứng.

  Việc đăng ký học phần theo TC cho phép sinh viên xây dựng kế hoạch học tập cá nhân hóa, chủ động lựa chọn khung giờ học tập phù hợp, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu học tập đa dạng của từng sinh viên.

  2. Đối tượng đăng ký học phần: Khóa K17 hệ chính quy đại trà

  3. Hình thức và quy trình đăng ký học phần theo tín chỉ

  Đăng ký bằng hình thức online thông qua cổng thông tin sinh viên (https://sinhvien.giadinh.edu.vn).

  Quy trình đăng ký: SV xem hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm    

  4. Số lượng tín chỉ SV đăng ký học tập cho HK1 năm học 2024 - 2025

  • Đăng ký số TC mức tối thiểu: 10 TC

  Mức tối thiểu là mức TC thấp nhất mà SV bắt buộc phải đăng ký học tập ở kỳ học được Nhà trường triển khai. Trường hợp SV đăng ký các kỳ học còn lại ở mức này, SV có thể chậm tiến độ đào tạo so với kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

  • Đăng ký số TC mức trung bình: 18 TC

  Mức trung bình là mức TC được tính trung bình cho mỗi kỳ học để SV đáp ứng được tiến độ đào tạo (SV tốt nghiệp ra trường đúng tiến độ đào tạo quy định).

  • Đăng ký số TC mức tối đa: 24 TC

  Mức tối đa là mức TC được đăng ký học cao nhất của kỳ học. SV đăng ký ở mức này đồng nghĩa với việc học vượt kế hoạch (Tốt nghiệp ra trường trước tiến độ quy định). Tuy nhiên, SV có thể gặp áp lực học tập do học nhiều học phần trong một kỳ học.

  5. Kế hoạch thực hiện đăng ký học phần và đóng học phí

  1.  

  Nội dung

  Thời gian

  Ghi chú

  1.  

  Kiểm tra tài khoản cá nhân và đăng ký học phần thử nghiệm

  Mở: 08h00 ngày 03/6/2024

  Đóng: 16h00 ngày 07/6/2024

  SV làm quen với thao tác đăng ký học phần trên Cổng thông tin SV.

  Sau thời gian thử nghiệm, Nhà trường sẽ hủy học phần đăng ký của SV và reset hệ thống để SV đăng ký chính thức.

  1.  

  Thời gian đăng ký học phần chính thức trên cổng thông tin portal

  Mở: 08h00 ngày 01/7/2024

  Đóng: 15h00 ngày 10/7/2024

  SV xem kỹ các học phần trong CTĐT được triển khai trong kỳ học để đăng ký

  1.  

  Phòng ĐTĐH xử lý kết quả đăng ký và hủy các lớp học phần không đủ số lượng theo quy định

  Từ 11/7/2024 đến 14/7/2024

  SV theo dõi Thông báo trên Cổng thông tin sinh viên về kết quả đăng ký học phần

  1.  

  Thời gian đăng ký bổ sung học phần đối với các lớp học phần không đủ số lượng quy định

  Mở: 08h00 ngày 15/7/2024

  Đóng: 15h00 ngày 20/7/2024

  Chỉ áp dụng cho những lớp không đủ số lượng quy định

  1.  

  Phòng ĐTĐH công bố thời khóa biểu chính thức

  Ngày 24/7/2024

  SV theo dõi tại mục “Lịch theo tuần” trên Cổng thông tin sinh viên

  1.  

  Thời gian hoàn thành học phí

  Từ ngày 25/7/2024 đến 16h00 ngày 19/08/2024

  Học phí sẽ được hiển thị tại mục “Thanh toán trực tuyến” trên Cổng thông tin sinh viên (tương ứng với số tín chỉ SV đã đăng ký)

  Các hình thức đóng học phí: Xem Phụ lục 02

  1.  

  Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2024 – 2025

  09/9/2024

   

  6. Những vấn đề cần lưu ý: Xem Phụ lục 03

  7. Tổ chức thực hiện

  • Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan triển khai công việc theo kế hoạch 48/2024/KH-GDU.
  • Trung tâm TN-VLSV thông tin đến SV thông báo này trên các kênh truyền thông của Nhà trường.
  • Cố vấn học tập, giám đốc chương trình và giáo vụ khoa tư vấn cho SV đăng ký học phần theo CTĐT đã ban hành.

  Chi tiết file đính kèm.

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...