Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 khóa 15,16,17

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 khóa 15,16,17

Lượt xem: 16748

  Căn cứ Quyết định số 309/2023/GDU/QĐ-HT ngày 08/05/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Gia Định về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024 hệ Đại học chính quy;

   

  Căn cứ Kế hoạch số 550/2023/GDU/TB-HT ngày 16/10/2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023 - 2024;

   

  Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024;

   

  Trường Đại học Gia Định thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khóa K15, K16, K17 như sau:

   

  1. Thành phần

   

  - Sinh viên các khóa K15, K16, K17 Trường Đại học Gia Định.

   

  2. Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2023 - 2024)

  * Đối với khóa K17

  - Thời gian thi: từ ngày 25/12/2023 đến 05/01/2024.

  - Lịch thi công bố ngày 01/11/2023.

  * Đối với khóa K15, 16

  - Thời gian thi: từ ngày 02/01/2024 đến 13/01/2024.

  - Lịch thi công bố ngày 24/11/2023.

   

  Thông tin chi tiết đính kèm:

  - Thông báo tổ chức thi

  - Lịch thi K17 khoa KT - QT

  - Lịch thi K17 khoa CNTT

  - Lịch thi K17 khoa KHXH - NN

  - Lịch thi K17 khoa TTS

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...