Thông báo Ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa K16.

Thông báo Ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa K16.

Lượt xem: 3223

  Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Gia Định thông báo Ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa K16.

   

  I. Đối tượng áp dụng 

   

  - Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa K16. 

   

  II. Điều kiện tốt nghiệp (trích từ chương trình đào tạo đã ban hành) 

   

  1. Điều kiện chung (sinh viên phải hoàn thành các điều kiện sau) 

   

  • Sinh viên tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo; 

   

  • Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên theo thang điểm 4; 

   

  • Sinh viên có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và đạt học phần Giáo dục thể chất; 

   

  Sinh viên đáp ứng các điều kiện khác theo Quyết định số 119/2021/QĐ-ĐHGĐ ngày 30/06/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định ban hành Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

   

  2. Điều kiện tốt nghiệp theo từng ngành đào tạo 

   

  STT 

  Mã ngành 

  Tên ngành 

  Điều kiện tốt nghiệp 

  Ngoại ngữ 

  Tin học 

  7220201 

  Ngôn ngữ Anh 

  7310608 

  Đông phương học 

  7320104 

  Truyền thông đa phương tiện 

  7320108 

  Quan hệ công chúng 

  7340101 

  Quản trị kinh doanh 

  7340115 

  Marketing 

  7340120 

  Kinh doanh quốc tế 

  7340122 

  Thương mại điện tử 

  7340201 

  Tài chính ngân hàng 

  10 

  7340301 

  Kế toán 

    11 

  7380101 

  Luật 

  12 

  7480102 

  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

  -- 

  13 

  7480103 

  Kỹ thuật phần mềm 

  -- 

  14 

  7480201 

  Công nghệ thông tin 

  -- 

  15 

  7510605 

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

    16 

  7810103 

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

  17 

  7810201 

  Quản trị khách sạn 

   

  Ghi chú:  “x”  Bắt buộc học, “--” Không bắt buộc học. 

   

  3. Quy định cụ thể về điều kiện ngoại ngữ và tin học  

   

  Chứng chỉ/ Chứng nhận 

  Điều kiện tốt nghiệp 

   

  Tin học 

  Sinh viên đạt 1 trong những điều kiện sau: 

   

  -  Chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế MOS (W, E, P); 

   

  -  Chứng chỉ Tin học ứng dụng nâng cao (theo quy định của Bộ TT&TT) 

   

  -  Chứng nhận chuẩn đầu ra tin học do Trường Đại học Gia Định cấp. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngoại ngữ 

  Sinh viên đạt 1 trong những điều kiện sau: 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC ≥ 450; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL - IBT ≥ 45 điểm; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS ≥ 4.5 điểm; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR); 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Nhật quốc tế JLPT tối thiểu N4; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Hàn quốc tế TOPIK I tối thiểu Level 2; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK tối thiểu cấp độ 3; 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Nga quốc tế tối thiểu đạt TRKI - 1 (TORFL); 

   

  • Chứng chỉ Tiếng Pháp quốc tế tối thiểu đạt DELF B1; 

   

  • Chứng nhận Ngoại ngữ tương đương B1 do Trường Đại học Gia Định tổ chức đánh giá và cấp.  

   

  Ghi chú: 

   

  - Đối với điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của ngành Ngôn ngữ Anh và Đông Phương học áp dụng như sau: 

   

  Ngoại ngữ đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Anh.  

   

  Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc: Chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Hàn.   

   

  Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc: Chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Trung. 

   

  Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản: Chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Nhật. 

   

   

   

  • Lưu ý

   

  - Các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học không do Trường Đại học Gia Định cấp sẽ được xác minh, trường hợp chứng chỉ xác minh không đạt hoặc không xác minh được sẽ không được công nhận. 

   

  - Các trường hợp đặc biệt do Hiệu Trưởng quyết định theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. 

   

  *Ghi chú

   

  - Điều kiện tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh khi rà soát chương trình đào tạo, trường hợp có sự thay đổi về điều kiện tốt nghiệp nhà trường sẽ ban hành thông báo cụ thể cho sinh viên từng khóa.

   

  - Các sinh viên không đạt học phần GDTC hoặc GDQP-AN, khi đăng ký học lại phải đóng học phí theo đơn giá của khóa đăng ký học lại.

   

  - Sinh viên không đăng ký học các học phần điều kiện tốt nghiệp, chỉ đăng ký thi đóng lệ phí 300.000VNĐ/học phần (áp dụng cho học phần chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ).  

   

  Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

                                                                                

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...