Cổng thông tin việc làm cho sinh viên

Cổng thông tin việc làm cho sinh viên

Lượt xem: 538

  Cổng thông tin việc làm: Đây là cổng thông tin để sinh viên tìm kiếm thông tin việc làm, được quản lý bởi T Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên.

   

  Sinh viên truy cập tại: https://vieclam.giadinh.edu.vn/

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...