Điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 13, 14, 15

Điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 13, 14, 15

Lượt xem: 11905

  Căn cứ vào Quyết định số 121/2022/GDU/QĐ-HT, số 122/2022/QĐ-HT, số 123/2022/QĐ-HT ký ngày 19/05/2022, Trường Đại học Gia Định ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy các Khóa 13, 14, 15 như sau: 

   

  I. Đối tượng áp dụng:  

   

  Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa 13, 14, 15. 

   

  II. Điều kiện tốt nghiệp (trích từ chương trình đào tạo đã ban hành) 

   

  1. Điều kiện chung (sinh viên phải hoàn thành các điều kiện sau): 

   

  - Sinh viên tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo; 

   

  - Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên theo thang điểm 4; 

   

  - Sinh viên có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và đạt các học phần Giáo dục thể chất; 

   

  - Sinh viên đáp ứng các điều kiện khác theo Quyết định số 93/QĐ-ĐHGĐ ngày 27/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định ban hành Quy chế Đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

   

  2. Điều kiện tốt nghiệp theo từng ngành đào tạo 

   

  STT 

  Mã ngành 

  Tên ngành 

  Điều kiện tốt nghiệp 

  Ngoại ngữ 

  Tin học 

  7220201 

  Ngôn ngữ Anh 

  7310608 

  Đông phương học 

  7320104 

  Truyền thông đa phương tiện 

  7340101 

  Quản trị kinh doanh 

  7340115 

  Marketing 

  7340120 

  Kinh doanh quốc tế 

  7340201 

  Tài chính ngân hàng 

  7340301 

  Kế toán 

  7380101 

  Luật 

  10 

  7480102 

  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

  -- 

  11 

  7480103 

  Kỹ thuật phần mềm 

  -- 

  12 

  7480201 

  Công nghệ thông tin 

  -- 

  13 

  7510201 

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

  14 

  7810201 

  Quản trị khách sạn 

   

  Ghi chú: “x” bắt buộc học, “--” không bắt buộc học 

   

  3. Quy định cụ thể về điều kiện ngoại ngữ và tin học 

   

  Chứng chỉ/ Chứng nhận 

  Điều kiện tốt nghiệp 

  Tin học 

  Sinh viên đạt 1 trong những điều kiện sau: 

  - Chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế MOS (W, E, P); 

  - Chứng chỉ Tin học ứng dụng nâng cao (theo quy định của Bộ TT&TT) 

  - Chứng nhận chuẩn đầu ra tin học do Trường Đại học Gia Định cấp. 

  Ngoại ngữ 

  Sinh viên đạt 1 trong những điều kiện sau: 

  - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC >= 450; 

  - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL – IBT >= 45 điểm; 

  - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS >= 4.5 điểm; 

  - Chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR); 

  - Chứng chỉ Tiếng Nhật quốc tế JLPT tối thiểu N4; 

  - Chứng chỉ Tiếng Hàn quốc tế TOPIK I tối thiểu Level 2; 

  - Chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK tối thiểu cấp độ 3; 

  - Chứng chỉ Tiếng Nga quốc tế tối thiểu đạt TRKI – 1 (TORFL); 

  - Chứng chỉ Tiếng Pháp quốc tế tối thiểu đạt DELF B1; 

  - Chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương B1 do Trường Đại học Gia Định tổ chức đánh giá và cấp. 

  *Ghi chú: 

  Đối với điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của ngành Ngôn ngữ Anh, Đông phương học áp dụng như sau: 

  - Ngoại ngữ đối với ngành Ngôn ngữ Anh: chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Anh. 

  - Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Hàn Quốc học: chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Hàn. 

  - Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Trung Quốc học: chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Trung. 

  - Ngoại ngữ đối với ngành Đông phương học – chuyên ngành Nhật Bản học: chọn các ngôn ngữ khác, ngoại trừ tiếng Nhật. 

   

  *Lưu ý: 

   

  - Các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học không do Trường Đại học Gia Định cấp sẽ được xác minh, trường hợp chứng chỉ xác minh không đạt hoặc không xác minh được sẽ không được công nhận. 

   

  - Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. 

   

  III. Danh mục các khoản học phí, lệ phí các học phần điều kiện tốt nghiệp của Trường Đại học Gia Định 

   

  - Ngoài học phí chính khóa của từng ngành học, các khoản lệ phí, học phí các học phần điều kiện tốt nghiệp, cụ thể: 

   

  STT 

  Tên danh mục 

  Số tiết 

  Học phí VNĐ 

  (bao gồm lệ phí thi) 

  Anh văn 

  45 tiết 

  2.400.000 

  Tin học 

  45 tiết 

  2.400.000 

  Học phần GDQP – An ninh 

  165 tiết 

  2.000.000 

  Học phần Giáo dục thể chất 

  90 tiết 

  2.199.000 

   

  *Ghi chú: 

   

  - Điều kiện tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh khi rà soát chương trình đào tạo, trường hợp có sự thay đổi về điều kiện tốt nghiệp nhà trường sẽ ban hành thông báo cụ thể cho từng khóa. 

   

  - Các sinh viên không đạt học phần GDTC hoặc GDQP – AN, khi đăng ký học lại phải đóng học phí theo đơn giá của khóa đăng ký học lại.  

   

  - Sinh viên không đăng ký học các học phần điều kiện tốt nghiệp, chỉ đăng ký thi đóng lệ phí 300.000 VNĐ/chứng nhận (áp dụng cho học phần chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ). 

   

  Sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây: 

   

  KHÓA 13 

   

  KHÓA 14 

   

  KHÓA 15 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...