Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2022-2023 (giai đoạn 2) K14,K15 Khoa CNTT, Khoa KHXH-NN, Khoa TTS & K13,K14,K15 Khoa KT-QT

Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2022-2023 (giai đoạn 2) K14,K15 Khoa CNTT, Khoa KHXH-NN, Khoa TTS & K13,K14,K15 Khoa KT-QT

Lượt xem: 1650

  Căn cứ thông báo số 175/2022/GDU/TB-HT, Trường Đại học Gia Định thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 đối với Khóa 13, Khóa 14, Khóa 15, Khóa 16.  

   

  - Nhà Trường thông báo lịch kết thúc học phần học kì 1 năm học 2022-2023 (giai đoạn 2)  K14,K15 của Khoa Công Nghệ Thông Tin, Khoa Khoa Học Xã Hội - Ngôn Ngữ, Khoa Truyền Thông Số & K13,K14,K15 Khoa Kinh tế - Quản trị.

   

  Chi tiết link đính kèm.

   

  Lịch thi của Khoa Công Nghệ Thông Tin

  Lịch thi của Khoa Khoa Học Xã Hội - Ngôn Ngữ

  Lịch thi của Khoa Kinh Tế - Quản Trị

  Lịch thi của Khoa Truyền Thông Số 

   

  Ghi chú:

  - Sinh viên không vi phạm quy chế đào tạo và hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định.

  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.

  - Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân (CMND) khi vào phòng thi.

  Các học phần thi hình thức tiểu luận sinh viên làm và nộp bài thi theo thông báo của Giảng viên và Khoa chuyên môn.

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...