Quyết định công nhận kết quả đạt chuẩn đầu ra Tiếng Hoa tháng 09 năm 2023

Quyết định công nhận kết quả đạt chuẩn đầu ra Tiếng Hoa tháng 09 năm 2023

Lượt xem: 314

  Căn cứ theo quyết định 1497/2023/GDU/QĐ-HT ký ngày 11 tháng 10 năm 2023 về việc công nhận kết quả đạt chuẩn đầu ra Tiếng Hoa tháng 09 năm 2023, Nhà trường ra quyết định: 

   

  Công nhận 52 sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Hoa trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Hoa tháng 09 năm 2023 (Danh sách đính kèm).

   

  Chi tiết file đính kèm

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...