QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K16, Khóa K17 Trường Đại học Gia Định

QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K16, Khóa K17 Trường Đại học Gia Định

Lượt xem: 458

  Căn cứ Quyết định 605/2024/QĐ-GDU ngày 05/06/2024, Trường Đại học Gia Định QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K16 Trường Đại học Gia Định.

   

  Căn cứ Quyết định 606/2024/QĐ-GDU ngày 05/06/2024, Trường Đại học Gia Định QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K17 Trường Đại học Gia Định.

   

  Sinh viên có thể xem chi tiết Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K16. TẠI ĐÂY

   

  Sinh viên có thể xem chi tiết Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên khóa K17. TẠI ĐÂY

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...