Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Lượt xem: 5409

  Căn cứ vào thông báo số 76/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 23/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên theo danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 khi đã quá thời hạn đóng học phí. 

   

  Theo đó, nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Nhà trường sẽ tiến hành cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập. Sau 5 ngày kể từ ngày có quyết định cảnh báo lần 2, sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học. 

   

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

   

  Mời các bạn sinh viên khóa 15 xem chi tiết quyết định TẠI ĐÂY 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...