Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09 ,10 và Khóa 11 – Đợt 3 năm 2021

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09 ,10 và Khóa 11 – Đợt 3 năm 2021

Lượt xem: 400

   

  Căn cứ Quyết định số 02/2022/GDU/QĐ-HT ngày 06/01/2022 của Trường Đại học Gia Định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09 ,10 và Khóa 11 – Đợt 3 năm 2021, Nhà trường quyết định: 

  - Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đợt 3 năm 2021 cho 40 sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09, 10, và Khóa 11 của Trường Đại học Gia Định (Danh sách đính kèm).

  - Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp theo trình đào tạo và được hưởng mọi quyền lợi, chế độ theo Quy định hiện hành.

  - Lãnh đạo các Phòng, Khoa và Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  Xem danh sách đính kèm TẠI ĐÂY
   

   

   

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...