Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2023 - 2024) đối với khóa 15, 16

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2023 - 2024) đối với khóa 15, 16

Lượt xem: 859

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trở lại Trường dự thi kết thúc học phần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024;

   

  Căn cứ lịch thi KTHP đã công bố theo thông báo số: 04.04/2024/KT-TB ngày 04/4/2024 của Phòng Khảo thí - ĐBCL;

   

  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 đối với khóa 15, 16 như sau:

   

  Chuyển lịch thi của ngày 02/5/2024 sang ngày 05/5/2024 (Chủ Nhật).

   

  (Sinh viên xem lịch thi đã điều chỉnh trên cổng thông tin sinhvien.giadinh.edu.vn)

   

  Thông báo chi tiết

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...