Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

Lượt xem: 694

  Theo thông báo số 51/2022/GDU/TB-HT ký ngày 07/07/2022, trường Đại học Gia Định thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 sinh viên khóa K13, K14 như sau: 

   

  • Tính đến ngày 06/07/2022 có 170/255 sinh viên làm đơn bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 đã được Phụ huynh, Khoa chuyên môn và Trung tâm Trải nghiệm việc làm sinh viên (TT TNVL – SV) xác nhận bảo lãnh, không tái phạm quy định về học phí. 

    

  • Hội đồng Xét duyệt nhà trường đã xem xét về lý do vi phạm quy định đóng học phí, thời gian cam kết đóng học phí và xác nhận bảo lãnh của Phụ huynh, Khoa chuyên môn và TT TNVL - SV đối với 170 sinh viên và có kết luận như sau: 

   

  - Đồng ý bổ sung vào danh sách sinh viên khóa K13, K14 tham gia học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 nếu các sinh viên này hoàn thành quy định đóng học phí trước 17h00 ngày 12/07/2022.  

   

  - Sau thời gian này, những sinh viên chưa hoàn thành quy định đóng học phí mặc nhiên sẽ không có tên trong danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022. 

    

  • TT TNVL – SV ghi nhận những sinh viên bổ sung danh sách học tập và sinh viên không có tên trong danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 để tính điểm rèn luyện cho sinh viên về việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường. 

   

  • Những sinh viên không có tên trong danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 phải trả nợ các học phần tương ứng học kỳ 3 năm học 2021-2022 theo quy định vào các học kỳ tiếp theo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả học tập, tiến độ học tập của sinh viên. 

    

  • Khoa chuyên môn phối hợp với TT TNVL – SV theo dõi những sinh viên đã được bảo lãnh và những sinh viên không có tên trong danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường. 

    

  Chi tiết thông báo đính kèm TẠI ĐÂY 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...