Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên khóa 12 và các khóa (K8, 9, 10, 11)

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên khóa 12 và các khóa (K8, 9, 10, 11)

Lượt xem: 624

  Cắn cứ kế hoạch số 14/2022/GDU/KH-HT ký ngày 24/06/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên chính quy Khóa 12 và sinh viên các khóa trước (ĐH K8, 9, 10, 11).  

   

  Cụ thể như sau: 

  • Từ 27/06/2022 đến 11/07/2022: Các khoa lập danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp có chữ ký của thư ký Khoa và trưởng Khoa gửi về Phòng Đào tạo Đại học. Sinh viên phải đủ điều kiện về số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy theo quy định.  

  • Từ 27/06/2022 đến 11/07/2022: Sinh viên các khóa (K8, 9, 10, 11) đăng ký xét tốt nghiệp (nếu có) nộp đơn xin xét tốt nghiệp về các khoa. Nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng khoa hoặc gửi đơn qua email của Khoa, trên đơn phải có đủ thông tin và chữ ký sinh viên.  

  • Từ 11/07/2022 đến 25/07/2022: Phòng Đào tạo kiểm tra điểm, chuẩn đầu ra sinh viên theo danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp do các Khoa đã gửi (các Khoa đã kiểm tra đủ số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy của sinh viên). 

  • Từ 11/07/2022 đến 25/07/2022: Trung tâm Trải nghiệm việc làm kiểm tra học phí sinh viên theo danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp do các Khoa đã gửi. 

  • Từ 25/07/2022 đến 01/08/2022: Trung tâm Trải nghiệm việc làm thông báo bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên K12. 

  • Từ 01/08/2022 đến 10/08/2022: Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (theo quy định về điều kiện tốt nghiệp trong Quy chế) để sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân và các điều kiện tốt nghiệp được đăng trên website: giadinh.edu.vn 

  • Từ 01/08/2022 đến 10/08/2022: Phòng Đào tạo đại học Nhận phản hồi và thắc mắc của sinh viên về sai thông tin cá nhân và các điều kiện tốt nghiệp. 

  • Ngày 12/08/2022: Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2022. 

  • Ngày 18/08/2022: Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022. 

  • Ngày 19/08/2022: Thông báo Quyết định tốt nghiệp kèm danh sách. 

   

  Lưu ý: 

   

  - Sinh viên Khóa 8 hết hạn đào tạo vào cuối năm 2022. Các Khoa lưu ý thông báo đến sinh viên được biết hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp. 

  - Để đảm bảo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 thực hiện theo đúng tiến độ quy định, đề nghị các Khoa, Phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu trên. 

  - Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp trong khung giờ hành chính hoặc gửi mail về bộ phận phụ trách để được giải quyết (trong mail ghi rõ họ tên SV, lớp, MSSV và số điện thoại liên hệ); 

   

  • Về kết quả học tập: Liên hệ thư ký Khoa quản lý sinh viên (liên hệ trực tiếp hoặc gửi thông tin đến email của Khoa) để kiểm tra và cập nhật lại điểm. 

  • Về hồ sơ sinh viên: Liên hệ Trung tâm Trải nghiệm việc làm sinh viên (hồ sơ SV K12) hoặc Phòng Đào tạo đại học (đối với SV các khóa cũ (K8, 9, 10, 11). 

  • Về học phí: Liên hệ Phòng Tài chính Kế toán.  

   

  Thông tin chi tiết của kế hoạch cùng những lưu ý sinh viên cần biết xem TẠI ĐÂY

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...