Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Gia Định dành cho Sinh viên K15 trở về sau

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Gia Định dành cho Sinh viên K15 trở về sau

Lượt xem: 168

  Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Gia Định.

   

  Chi tiết link đính kèm

  Qui chế 1

  Quy chế 2

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...