Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Marketing

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Marketing

Lượt xem: 52

  Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Marketing trình độ đại học (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Giai đoạn 2019 – 2023): TẠI ĐÂY

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...