Chương trình đào tạo các khóa khoa KT-QT

Chương trình đào tạo các khóa khoa KT-QT

Lượt xem: 1540

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC KHÓA

   

  STT NGÀNH Khung CTĐT  ĐCCT
  1 Quản trị kinh doanh 2021 Link xem Link xem
  2 Quản trị kinh doanh 2020 Link xem Link xem
  3 Quản trị kinh doanh 2018 Link xem Link xem
  4 Quản trị kinh doanh 2016 Link xem Link xem
  5 Tài chính ngân hàng 2021 Link xem Link xem
  6 Tài chính ngân hàng 2020 Link xem Link xem
  7 Tài chính ngân hàng 2018 Link xem Link xem
  8 Tài chính ngân hàng 2016 Link xem Link xem
  9 Kế toán 2018 Link xem Link xem
  10 Kế toán 2019 Link xem Link xem
  11 Kế toán 2020 Link xem Link xem
  12 Kế toán 2021 Link xem Link xem
  13 Kế toán 2022 Link xem Link xem

   

  BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   

  STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Mô tả CTĐT
  1 Bảng mô tả CTĐT năm 2020 ngành QTKD

  Linh xem

  2 Bảng mô tả CTĐT năm 2021 ngành QTKD

  Link xem

  3 Bảng mô tả CTĐT năm 2020 ngành TCNH

  Link xem

  4 Bảng mô tả CTĐT năm 2021 ngành TCNH

  Link xem

  5 Bảng mô tả CTĐT năm 2018 ngành Kế toán

  Link xem

  6 Bảng mô tả CTĐT năm 2019 ngành Kế toán

  Link xem

  7

  Bảng mô tả CTĐT năm 2020 ngành Kế toán

  Link xem
  8

  Bảng mô tả CTĐT năm 2021 ngành Kế toán

  Link xem
  9

  Bảng mô tả CTĐT năm 2022 ngành Kế toán

  Link xem
  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...