GDU thông báo tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy 

GDU thông báo tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy 

Lượt xem: 3141

  Căn cứ quyết định số 149/2022/GDU/QĐ-HT, trường Đại học Gia Định thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. 

   

  Tân sinh viên Khóa K16 học 2 học kỳ. Cụ thể như sau: 

   

  TT 

  Học kỳ/đợt/ giai đoạn 

  Nội dung 

  Thời gian 

  Ghi chú 

  KHÓA 16 

  Học kỳ 1 - Đợt 1 

  Học 

  Từ 05/09/2022 đến 12/12/2022 

   

  Dự trữ 

  Từ 19-25/12/2022 

   

  Thi 

  Từ 26/12/2022 đến 09/01/2023 

   

  Học kỳ 1 - Đợt 2 

  Học 

  Từ 26/09/2022 đến 26/12/2022 

   

  Dự trữ 

  Từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 

   

  Thi 

  Từ 09/01/2023 đến 15/01/2023 

   

  Học kỳ 1 - Đợt 3 

  Học 

  Từ 10/10/2022 đến 26/12/2022 

   

  Dự trữ 

  Từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 

   

  Thi 

  Từ 09/01/2023 đến 15/01/2023 

   

  NGHỈ TẾT 

   

  Từ 16/01/2023 đến 23/01/2023 

   

  Học GDQP-AN 

   

  Từ 30/01/2022 đến 06/03/2023 

   

  Học kỳ 2 – GĐ1 

  Học 

  Từ 13/03/2023 đến 01/05/2023 

   

  Dự trữ 

  Từ 08-14/05/2023 

   

  Học kỳ 2 – GĐ2 

  Học 

  Từ 15/05/2023 đến 03/07/2023 

   

  Dữ trữ 

  Từ 10-16/07/2023 

   

  Thi 

  Từ 17-24/07/2023 

   

   

  Sinh viên Khóa K14, K15 học 3 học kỳ. Cụ thể như sau: 

   

  TT 

  Học kỳ/đợt/ giai đoạn 

  Nội dung 

  Thời gian 

  Ghi chú 

  KHÓA K14, K15 

  Học kỳ 1 – GĐ1 

  Học 

  Từ 05/09/2022 đến 24/10/2022 

   

  Dự trữ 

  Từ 31/10/2022 đến 06/11/2022 

   

  Học kỳ 1 – GĐ2 

  Học 

  Từ 07/11/2022 đến 26/12/2022 

   

  Dự trữ 

  Từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 

   

  Thi 

  Từ 09/01/2023 đến 15/01/2013 

   

  Học kỳ 2 – GĐ1 

  Học 

  Từ 30/01/2022 đến 20/03/2023 

   

  Dự trữ 

  Từ 27/03/2023 đến 02/04/2023 

   

  Học kỳ 2 – GĐ2 

  Học 

  Từ 03/04/2023 đến 22/05/2023 

   

  Dự trữ 

  Từ 29/05/2023 đến 04/06/2023 

   

  Thi 

  Từ 05/06/2023 đến 18/06/2023 

   

  Học kỳ 3 

  Học 

  Từ 19/06/2023 đến 07/08/2023 

   

  Dự trữ 

  Từ 14/08/2023 đến 20/08/2023 

   

  Thi 

  Từ 21/08/2023 đến 28/08/2023 

   

   

  Trong khi đó, sinh viên Khóa K13, bước vào giai đoạn xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...