Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Lượt xem: 1605

  Căn cứ vào quyết định số 88/2022/GDU/QĐ-HT, 89/2022/GDU/QĐ-HT, 90/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 31/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên K12, K13, K14 có tên trong Danh sách đính kèm kể từ ngày 31/03/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 và không làm thủ tục bảo lưu. 

   

  Theo đó, trước ngày 31/03/2022, sinh viên nào hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và xuất trình đầy đủ bằng chứng thì quyết định này sẽ không phát sinh hiệu lực đối với sinh viên đó.  

   

  Sinh viên xuất trình bằng chứng đóng học phí bằng cách gửi E-mail giadinh.edu.vn của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học theo địa chỉ Email: phongdaotao1@giadinh.edu.vn 

   

  Trong trường hợp này, Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Đào tạo sẽ liên thông dữ liệu để loại sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí ra khỏi danh sách buộc thôi học.  

   

  Từ ngày 31/03/2022, các sinh viên vẫn có tên trong danh sách buộc thôi học mặc nhiên bị buộc thôi học và xóa khỏi hệ thống quản lý học vụ của Trường. 

   

  Sau ngày 31/03/2022, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học gửi thông báo về việc buộc thôi học cho địa phương và gia đình sinh viên được biết. 

   

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/03/2022. Các sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây

   

  KHÓA 12

   

  KHÓA 13

   

  KHÓA 14

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...