Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học

Lượt xem: 2020

   

  Căn cứ vào Quyết định số 266/2021/QĐ-ĐHGĐ ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tháng 12 năm 2021; 

   

  Căn cứ vào Kế hoạch 31/2021/BB-ĐHGĐ ngày 15/12/2021 về việc tổ chức thi, đánh giá trình độ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tháng 12 năm 2021; 

   

  Căn cứ vào biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHGĐ ngày 05/01/2022 về việc đánh giá kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tháng 12 năm 2021; 

   

  Trường Đại học Gia Định ban hành Quyết định số 01/2022/GDU/QĐ-HT về việc công nhận kết quả đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học tháng 12 năm 2021. Theo đó, Nhà Trường quyết định: 

   

  - Công nhận 118 sinh viên đạt chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và 153 sinh viên đạt chuẩn đầu ra môn Tin học trong kỳ thi, đánh giá trình độ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tháng 12 năm 2021 (Theo danh sách đính kèm) 

   

  Xem danh sách đính kèm TẠI ĐÂY 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...