Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy các khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy các khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Lượt xem: 1559

  Căn cứ Quyết định số 269/2021/QĐ-ĐHGĐ, số 270/2021/QĐ-ĐHGĐ, số 271/2021/QĐ-ĐHGĐ ngày 16.12.2021, Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với sinh viên các khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

  Trong đó, trường buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 06/01/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí Học kỳ I năm học 2021 – 2022 và không làm thủ tục bảo lưu.

  Trước ngày 06/01/2022, sinh viên nào hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và xuất trình đầy đủ bằng chứng thì quyết định này sẽ không phát sinh hiệu lực đối với sinh viên đó.

  Sinh viên xuất trình bằng chứng đóng học phí bằng cách gửi bằng E-mail giadinh.edu.vn của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo đại học theo địa chỉ E-mail: phongdaotao1@giadinh.edu.vn

  Trong trường hợp này, phòng Tài chính Kế toán và Phòng Đào tạo đại học sẽ liên thông dữ liệu để loại sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí ra khỏi danh sách buộc thôi học.

  Từ ngày 06/01/2022, các sinh viên vẫn có tên trong danh sách buộc thôi học mặc nhiện bị thôi học và xóa khỏi hệ thống quản lý học vụ của Trường.

  Sau ngày 06/01/2022, Phòng Đào tạo đại học gửi thông báo về việc buộc thôi học cho địa phương và gia đình sinh viên được biết.

  Sinh viên xem chi tiết quyết định và danh sách sinh viên buộc thôi học tại đây: 

  QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC VỚI SINH VIÊN KHÓA 12 VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

  QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC VỚI SINH VIÊN KHÓA 13 VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

  QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC VỚI SINH VIÊN KHÓA 14 VÀ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...