Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Lượt xem: 580

   

  Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-ĐHGĐ, Quyết định số 05/2022/QĐ-ĐHGĐ, Quyết định số 04/2022/QĐ-ĐHGĐ của Trường Đại học Gia Định về việc buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Nhà Trường quyết định:   

   

  - Buộc thôi học đối với sinh viên có tên trong danh sách đính kèm kể từ ngày 19/01/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 và không làm thủ tục bảo lưu. 

   

  - Trước ngày 19/01/2022, sinh viên nào hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và xuất trình đầy đủ bằng chứng thì quyết định này sẽ không phát sinh hiệu lực đối với sinh viên đó. 

   

  - Sinh viên xuất trình bằng chứng đóng học phí bằng các gửi bằng email giadinh.edu.vn của sinh viên gửi về Phòng đào tạo đại học theo địa chỉ email: phongdaotao1@giadinh.edu.vn 

   

  Trong trường hợp này, phòng Tài chính Kế toán và phòng Đào tạo đại học sẽ liên thông dữ liệu để loại sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí ra khỏi danh sách buộc thôi học. 

   

  - Từ ngày 19/01/2022, các sinh viên vẫn có tên trong danh sách buộc thôi học mặc nhiên bị buộc thôi học và xóa khỏi hệ thống quản lý học vụ của Trường. 

   

  - Sau ngày 19/01/2022, Phòng Đào tạo đại học gửi thông báo về việc buộc thôi học cho địa phương và gia đình sinh viên được biết. 

   

  Sinh viên xem chi tiết quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên với sinh viên hệ chính quy chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí tại đây:  

   

  KHÓA 12 

   

  KHÓA 13 

   

  KHÓA 14 

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...