Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Lượt xem: 479

   

  Căn cứ theo Quyết định số 03/2022/QĐ-ĐHGĐ, Quyết Định số 07/2022/QĐ-ĐHGĐ, Quyết định số 08/2022/QĐ-ĐHGĐ của Trường Đại học Gia Định về việc cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K13, K14, K15, Nhà Trường quyết định:   

   

  - Cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 khi đã quá thời hạn đóng học phí của Nhà trường. 

   

  - Nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này (ngày 10 tháng 01 năm 2022), Nhà trường sẽ tiến hành cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập. Sau 5 ngày kể từ ngày có quyết định cảnh báo lần 2 sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học ohí thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học. 

   

  Sinh viên xem chi tiết quyết định và danh sách cảnh báo học phí lần 1 tại đây: 

   

  KHÓA 14 

   

  KHÓA 15 

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...