Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên Khóa 13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên Khóa 13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Lượt xem: 644

  Căn cứ thông báo số 52/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/02/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng Học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 khi đã quá thời hạn đóng học phí của Nhà trường. 

   

  Theo đó, nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí trong vòng 10 ngày kể từ ban hành Quyết định này, Nhà trường sẽ tiến hành cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập. Sau 05 ngày kể từ ngày có quyết định cảnh báo lần 2, sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học. 

   

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mời các sinh viên xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...