Quyết định V/v cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Lượt xem: 3001

  Theo quyết định số 68/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 69/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 70/2022/QĐ/GDU-HT ngày 17/03/2022, Trường Đại học Gia Định (GDU) quyết định cảnh báo học vụ lần 2 và tạm đình chỉ học đối với sinh viên hệ chính quy các khóa K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022. 

   

  Trong đó, Nhà trường cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với các sinh viên K12, K13, K14 có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 khi đã quá thời hạn theo Quyết định cảnh báo học phí lần 1 của Nhà trường. 

   

  - Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/03/2022. 

   

  - Khôi phục quyền học tập 

   

  + Sinh viên nào hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 21/03/2022 và xuất trình đầy đủ bằng chứng thì quyết định này sẽ mặc nhiên hết hiệu lực với sinh viên tương ứng. 

   

  + Trong trường hợp này, Phòng Kế toán sẽ liên thông dữ liệu với Phòng Đào tạo để khôi phục quyền học tập của sinh viên trước ngày 25/03/2022. 

   

  + Nếu sau ngày 21/03/2022, sinh viên vẫn chưa được quyền khôi phục quyền học tập, chưa thấy tên trong danh sách học tập các lớp, môn, khóa mà mình đăng ký, sinh viên có nghĩa vụ xuất trình bằng chứng về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí và làm Đơn đề nghị Phòng Đào tạo khôi phục trước ngày 25/03/2022. 

   

  + Việc xuất trình bằng chứng và Đơn đề nghị được gửi bằng email giadinh.edu.vn của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo theo địa chỉ Email: phongdaotao1@giadinh.edu.vn 

   

  Nếu sinh viên không đóng đầy đủ học phí trước ngày 25/03/2022, Trường sẽ đình chỉ học tập vô thời hạn đối với sinh viên tương ứng và gửi thông báo về cho gia đình, địa phương biết. 

   

  Mời các sinh viên xem chi tiết quyết định tại đây 

   

  KHÓA 12 

   

  KHÓA 13 

   

  KHÓA 14 

   

   

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...