Thời khóa biểu Khóa 14 và K15 Giai đoạn 1 năm học 2022 – 2023

Thời khóa biểu Khóa 14 và K15 Giai đoạn 1 năm học 2022 – 2023

Lượt xem: 13019

  Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học, Trường Đại học Gia Định thông báo Thời khóa biểu khóa K14, K15 học kỳ 1 (giai đoạn 1) năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

  1. Thời khóa biểu đã được công bố trên cổng thông tin sinh viên. Để biết lịch học cụ thể, sinh viên truy cập link  https://sinhvien.giadinh.edu.vn 

  Nhập Mã số sinh viên và Mật khẩu đã được cấp để xem Thời khóa biểu tại mục “Lịch theo tuần”.

  1. Lịch học bắt đầu từ ngày 05/09/2022.

  * Một số lưu ý:

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...