Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022

Lượt xem: 833

  Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

   

  Nhà trường thông báo tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng khảo sát: toàn bộ sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường của tất cả các khóa.

  2. Thời gian khảo sát: từ ngày 05/07/2022 đến ngày 20/07/2022.

  3. Phương thức khảo sát: khảo sát online

  Link: https://forms.gle/BwHkeiTT2LLRdpit8

  *Lưu ý: Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của Nhà trường. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên cho mỗi học kỳ.

   

  Sinh viên xem chi tiết thông báo tại: THÔNG BÁO KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...