Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 đối với khóa 17

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 đối với khóa 17

Lượt xem: 1030

  Căn cứ Kế hoạch số 41/2024/KH-GDU ngày 12/03/2024 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024;

   

  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 của khóa 17 như sau:

   

  1. Các môn làm tiểu luận: Sinh viên làm và nộp bài theo thông báo của Khoa.

   

  2. Các môn tổ chức thi: Thi từ ngày 08/07 đến 15/07/2024 theo lịch thi.

   

  Ghi chú:

   

  - Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu không vi phạm quy chế đào tạo và hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định.

   

  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút, xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi. Sinh viên đến chậm quá 15 phút kể từ thời điểm tính thời gian làm bài thì không được dự thi môn đó và nhận điểm 0 (không).

   

  - Sinh viên được phép nộp đơn đăng ký kỳ thi phụ (theo mẫu) nếu không thể tham gia kỳ thi chính vì lý do bất khả kháng (có minh chứng theo quy định), thời gian nộp đơn tối đa 03 ngày tính từ ngày mà học phần sinh viên không tham dự thi, sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết.

   

  Thông tin chi tiết

  - Thông báo lịch thi HK 2 (2023-2024) khóa 17 

  - Lịch thi HK 2 (2023-2024) khoa CNTT_ khóa 17

  - Lịch thi HK 2 (2023-2024) khoa KHXH-NN_khóa 17

  - Lịch thi HK 2 (2023-2024) khoa KT-QT_khóa 17

  - Lịch thi HK 2 (2023-2024) khoa TTS_khóa 17

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...