V/v Thời khóa biểu học phần lý thuyết Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2021-2022

V/v Thời khóa biểu học phần lý thuyết Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2021-2022

Lượt xem: 1244

  Căn cứ vào tình hình thực tế việc triển khai kế hoạch học tập Học kỳ 2, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2021-2022 như sau:

  Các GDU-ers xem chi tiết thời khóa biểu TẠI ĐÂY

  Chúc các GDU-ers học thật vui nhé.

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...