Triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15) năm học 2021-2022

Triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15) năm học 2021-2022

Lượt xem: 1531

   

  Căn cứ thông báo số 33/2022/GDU/TB-HT ký ngày 09/05/2022, trường Đại học Gia Định thông báo về việc triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15) năm học 2021-2022 như sau:

   

  1. Đối với Khóa K13 và Khóa K14

   

  - Tiếp tục học học kỳ 02 năm học 2021-2022 theo thời khóa biểu đang thực hiện.

  - Thời gian học chính thức học kỳ 03 năm học 2021-2022: Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 27/08/2022.

   

  • Lưu ý:

   

  - Thời khóa biểu cụ thể của K13 và K14 sẽ được thông báo trước ngày 20/06/2022.

   

  Thời gian thi cuối kỳ 02 năm học 2021-2022

   

  • Đối với khóa K13: Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 11/06/2022.
  • Đối với khóa K14: Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 18/06/2022.

   

  Thời gian nghỉ hè

   

  • Đối với khóa K13: Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 03/07/2022.
  • Đối với khóa K14: Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 03/07/2022.

   

  2. Đối với Khóa K15

   

  - Tiếp tục học giai đoạn 2 học kỳ 02 năm học 2021 – 2022: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 30/07/2022.

   

  • Lưu ý:

   

  - Thời khóa biểu cụ thể của K15 sẽ được thông báo trước ngày 20/05/2022.

   

  Thời gian thi cuối học kỳ 02 năm học 2021 – 2022 (giai đoạn 2)

   

  - Từ ngày 01/08/2022 đến 13/08/2022.

   

  Thời gian nghỉ hè

   

  - Từ ngày 15/08/2022 đến 31/08/2022.

   

  Mời các bạn xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...