Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023

Lượt xem: 1517

  Căn cứ Kế hoạch số 028/2023/GDU/KH-HT ngày 07/03/2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2022 - 2023,

   

  Căn cứ tình hình học tập thực tế của sinh viên,

   

  Nhà trường thông báo thời gian tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2022 - 2023 như sau:

   

  • Các môn làm tiểu luận, báo cáo sinh viên làm và nộp bài theo thông báo của Khoa và giảng viên

   

  • Các môn tổ chức thi:

  + Khóa 14 thi từ ngày 21/07 đến 22/07/2023 (K. Khoa học xã hội - Ngôn ngữ), lịch thi công bố ngày 10/07/2023.

   

  + Khóa 15 thi từ ngày 21/08/2023 đến 30/08/2023 (K. Khoa học xã hội - Ngôn ngữ, Kinh tế - Quản trị, Công nghệ thông tin, Truyền thông số), lịch thi sẽ công bố vào ngày 08/08/2023.

   

  Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên khóa 14, 15 để nắm thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

   

   

  Thông tin chi tiết:

  Thông báo 

  Lịch thi Khoa KHXH-NN

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...