Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023 khóa 15

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023 khóa 15

Lượt xem: 823

  Căn cứ Thông báo số 18/2023/TB-KT ngày 10/07/2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 (2022 - 2023), Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần khóa 15 các Khoa: Kinh tế - Quản trị, Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin, Truyền thông số.

   

  Thông tin chi tiết:

  Thông báo

  Lịch thi khóa 15 khoa KT-QT

  Lịch thi khóa 15 khoa KHXH-NN

  Lịch thi khóa 15 khoa CNTT

  Lịch thi khóa 15 khoa TTS

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...