V/v cảnh báo học vụ đối với sinh viên các khóa năm học 2021 - 2022

V/v cảnh báo học vụ đối với sinh viên các khóa năm học 2021 - 2022

Lượt xem: 806

  Nhằm chia sẻ khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Gia Định triển khai các chính sách hỗ trợ cho sinh viên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số sinh viên vẫn không hoàn thành nghĩa vụ của mình.

  Theo đó, tại thông báo giảm học phí trong thông báo số 57/2021/TB-ĐHGĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021, nhà trường đã:

   - Giới thiệu tổ chức cho vay tín chấp (không cần tài sản thế chấp) cho các phụ huynh, sinh viên gặp khó khăn.

   - Xét tình hình phong tỏa, gặp khó khăn trong tiến hành giao dịch, sau khi Thành phố cho phép đi lại, tiến hành giao dịch ngân hàng, GDU đã tiếp tục gia hạn đóng học phí tới ngày 15/10.

  •  - Xét việc tổ chức giảng dạy, chi trả chi phí nhân công đã hơn 1/3 thời gian học, nhưng một số sinh viên vẫn không hoàn thành nghĩa vụ của mình.
  • Vì vậy, Nhà trường đã ban hành Quyết định Cảnh báo học vụ và gửi vào email cá nhân của tất cả sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo đúng quy trình.
  • Sau 10 ngày kể từ ngày có thông báo, Phòng Kế toán sẽ tổng hợp danh sách nợ học phí lần 2, GDU sẽ tạm ngưng phục vụ các sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Trường và ban hành Quyết định tạm đình chỉ học tập gửi về cho phụ huynh và địa phương để biết, phối hợp.
  • Sinh viên xem thông báo đóng học phí và cảnh báo học vụ tại đây: 

  Thông báo v/v đóng học phí số 57/2021/TB-ĐHGĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021 

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 12 HKI Năm học 2021-2022

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 12 HKII Năm học 2021-2022

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 13 HKI Năm học 2021-2022

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 13 HKII Năm học 2021-2022

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 14 HKI Năm học 2021-2022

  Cảnh báo học vụ Lần 1 Khóa 14 HKII Năm học 2021-2022

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...