THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch thi đối với khóa K15 Giai đoạn 1, học kỳ 2 (2022 - 2023) Khoa Kinh tế - Quản trị

THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch thi đối với khóa K15 Giai đoạn 1, học kỳ 2 (2022 - 2023) Khoa Kinh tế - Quản trị

Lượt xem: 575

  Trường Đại học Gia Định thông báo thay đổi lịch thi ngày 28/04/2023 (do trùng với ngày nghỉ lễ) khóa K15 - Giai đoạn 1, học kỳ 2 (2022 - 2023) Khoa Kinh tế - Quản trị. Cụ thể như sau:

   

  - Lịch thi cũ đã công bố:

   

  Stt

  Lớp

  Môn

  Ngày thi

  Giờ thi

  Phòng thi

  01

  K15DCKT02

  Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

  28/04/2023

  08h00

  E206

  02

  K15DCMAR01

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  28/04/2023

  08h00

  E404

  03

  K15DCMAR07

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  28/04/2023

  13h30

  E405

  04

  K15DCMAR08

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  28/04/2023

  13h30

  F302

               

  Lịch thi mới:

   

  Stt

  Lớp

  Môn

  Ngày thi

  Giờ thi

  Phòng thi

  01

  K15DCKT02

  Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

  19/05/2023

  08h00

  E202

  02

  K15DCMAR01

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  19/05/2023

  08h00

  E308

  03

  K15DCMAR07

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  19/05/2023

  13h30

  E105

  04

  K15DCMAR08

  Tư duy phản biện, tư duy tích cực và tư duy đổi mới sáng tạo

  19/05/2023

  13h30

  E106

   

   

  Chi tiết file đính kèm.

   

   

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...