V/v Thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 - Khóa 15 (Giai đoạn 1)

V/v Thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 - Khóa 15 (Giai đoạn 1)

Lượt xem: 501

  Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 dành cho sinh viên Khóa 15 (Giai đoạn 1) theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

  1. Hình thức thi trực tuyến

  Sinh viên Khóa 15 thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến bao gồm: Tiểu luận, Trắc nghiệm + Tự luận, Vấn đáp (theo Phụ lục 1).

  2. Ngày thi: Từ ngày 01/11/2021 đến 10/11/2021 (xem Lịch thi).

  3 Yêu cầu đối với sinh viên

  • - Đọc hướng dẫn về thi trực tuyến để nắm rõ quy trình thi (theo Phụ lục 2).
  • - Chuẩn bị các thiết bị như máy tính, điện thoại thông tin (có camera, microphone), đảm bảo việc truy cập internet tốt để tham gia thi đạt hiệu quả.
  • - Chuẩn bị giấy A4 hoặc giấy tập, viết để sử dụng làm bài thi tự luận.
  • - Sử dụng tài khoản email do nhà trường cung cấp, kiểm tra đăng nhập ứng dụng MS Team, trường hợp không đăng nhập được phải báo với Khoa trước ngày thi để được xử lý.
  • - Sinh viên có thể làm đơn xin hoãn thi trong trường hợp ốm đau, đang bị cách ly y tế, địa bàn chưa phủ sóng 3G,.. gửi cho Khoa kèm minh chứng trước ngày 28/10/2021 (theo Phụ lục 3).

  Theo đó, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này. Mọi thắc mắc trong quá trình học tập và thi cử, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo:

  Để kỳ thi được diễn ra thành công, sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo và lịch thi tại đây:

  THÔNG BÁO V/V THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 KHÓA 15 

  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 KHÓA 15

  MẪU ĐƠN XIN HOÃN THI 

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...