Thông báo v/v tổ chức đưa, đón sinh viên học thực hành GDQP-AN ĐỢT 3

Thông báo v/v tổ chức đưa, đón sinh viên học thực hành GDQP-AN ĐỢT 3

Lượt xem: 2652

  Căn cứ thông báo số 14/2023/GDU/TB-HT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Gia Định Thông báo về việc tổ chức đưa, đón sinh viên học thực hành GDQP-AN năm học 2022-2023.


  Trường Đại học Gia Định thông báo danh sách sinh viên học Thực hành GDQP-AN ĐỢT 3 (thời gian học Từ ngày 06/03/2023 đến 11/03/2023).

   

  Chi tiết file đính kèm.

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...