THÔNG BÁO V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 (Giai đoạn 1) năm học 2022 - 2023 đối với khóa K16

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 (Giai đoạn 1) năm học 2022 - 2023 đối với khóa K16

Lượt xem: 1851

  Căn cứ thông báo số 37/2023/GDU/TB-HT ngày 28 tháng 03 năm 2023 thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 đối với Khóa 14, Khóa 15, Khóa 16.

   

  - Nhà Trường thông báo lịch kết thúc học phần học kì 2 năm học 2022-2023 K16 của Khoa Kinh Tế Quản Trị, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Khoa Truyền Thông Số & Khoa Khoa Học Xã Hội - Ngôn Ngữ.

   

  - Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên (sinhvien.giadinh.edu.vn) để xem lịch thi hoặc truy cập vào đường link bên dưới.
   

  Chi tiết link đính kèm:

  Khoa Công Nghệ Thông Tin

  Khoa Kinh Tế Quản Trị

  Khoa Truyền Thông Số

  Khoa Khoa Học Xã Hội - Ngôn Ngữ

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...