Hoạt động chuyên môn khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Hoạt động chuyên môn khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Lượt xem: 296

   

  GỬI LỜI YÊU THƯƠNG 20/10. Xem tại đây

   

  GN KT YÊU THƯƠNG – KT NI TƯƠNG LAI – KHOA KHXH-NN. Xem tại đây

   

  SINH VIÊN NGÀNH TRUYN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIN ĐẾN VỚI MÁI NHÀ CHUNG GDU. Xem tại đây

   

  SINH VIÊN K16 NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HC ĐÃ GP NHAU NHƯ THẾ NÀO? Xem tại đây

   

  BUỔI GIAO LƯU GẶP GỠ CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 16 - NGÀNH LUẬT - KHOA KHXH-NN. Xem tại đây

   

  BUI GIAO LƯU GP G CÁC BN TÂN SINH VIÊN KHÓA 16 - NGÀNH NGÔN NG ANH VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG KHOA KHXH-NN. Xem tại đây

   

  “THƯ PHÁP VÀ TRÀ ĐẠO TRONG NN VĂN HOÁ Á ĐÔNG”. Xem tại đây

   

  KT QU VÒNG SƠ TUYN OLYMPIC TING ANH 2022 CP TRƯỜNG. Xem tại đây

   

  VÒNG SƠ KHO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ ĐẠI HC GIA ĐỊNH 2022 “GDU TRONG TÔI”- KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI - NGÔN NGỮ. Xem tại đây

   

  TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH TẠI GIẢNG ĐƯỜNG GDU. Xem tại đây

   

  SINH VIÊN GDU NÂNG TM K NĂNG TING ANH TI WORKSHOP "BÍ KÍP CHINH PHỤC TOEIC 700+". Xem tại đây

   

  CLB 1001 CASTING THÀNH VIÊN MI – BAN CHỦ NHIỆM CLB LÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT ƯU TÚ CỦA KHOA KHXH-NN. Xem tại đây

   

  SINH VIÊN NĂM NHT NGÀNH TRUYN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIN ĐẠI HC GIA ĐỊNH HC TP THC TIN TI PHIM TRƯỜNG ZOOM MEDIA. Xem tại đây

   

  SINH VIÊN K15 THAM GIA KIN TP TI VIN BO TÀNG THÀNH PH HỒ CHÍ MINH. Xem tại đây

   

  BUI HC THC T CÙNG CÔNG TY TNHH YAKULT VIT NAM CA SINH VIÊN NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC. Xem tại đây

   

  TRƯỜNG ĐẠI HC GIA ĐỊNH T CHC NGÀY HI HIẾN MÁU GDU 2022. Xem tại đây

   

  TIT HC THÚ V V VĂN HOÁ LCH SỬ. Xem tại đây

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...