Thông báo bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14

Thông báo bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14

Lượt xem: 994

  Căn cứ vào thông báo số 45/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/06/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14.

   

  Theo đó, sinh viên K13, K14 đóng học phí đến 17h00 ngày 27/06/2022 đã có tên trong danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022.

   

  Những sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách này.

   

  Sinh viên có nhu cầu bổ sung danh sách học tập vui lòng thực hiện như sau:

   

  Bước 1: Làm đơn xin bổ sung danh sách học tập (theo mẫu đính kèm).

   

  Bước 2: Gửi đơn về Khoa để xác nhận đơn. Thời gian từ ngày 01/07/2022 đến ngày 05/07/2022.

   

  Khoa chuyên môn gửi đơn của sinh viên về Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên chậm nhất đến 17h ngày 05/07/2022. Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên tổng hợp danh sách trình Hội đồng nhà trường xét duyệt.

   

  Ngày 06/07/2022, Hội đồng xét duyệt nhà trường sẽ họp và xem xét tình trạng, lý do vi phạm quy định đóng học phí của sinh viên. Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng đến sinh viên được biết.

   

  Trong thời gian chờ xét duyệt, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vi phạm trong học tập, quy định của học phần trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022.

   

  Sinh viên xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY.

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...