Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Lượt xem: 573

  Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh Doanh, xem TẠI ĐÂY


  Danh mục minh chứng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Kinh Doanh, xem TẠI ĐÂY

  Bài viết khác
  » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA (1274 lượt xem - 11.06.2023)

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...