CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA

Lượt xem: 1405

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA

   

  STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khung CTĐT ĐCCT
  1

  NGÔN NGỮ ANH NĂM 2016

  Link xem

  Link xem

  2

  NGÔN NGỮ ANH NĂM 2018

  Link xem

  Link xem

  3

  NGÔN NGỮ ANH NĂM 2020

  Link xem Link xem
  4

  NGÔN NGỮ ANH NĂM 2021

  Linh xem Link xem
  5

  LUẬT NĂM 2019

  Link xem  Link xem
  6 LUẬT NĂM 2020 Link xem

  Link xem

  7

  LUẬT NĂM 2021 Link xem Link xem

   

  BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   

  STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CTĐT
  1

  Bảng mô tả CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2020

  Linh xem
  2

  Bảng mô tả CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

  Link xem
  3 Bảng mô tả CTĐT ngành Luật năm 2019

  Link xem

  4 Bảng mô tả CTĐT ngành Luật năm 2020

  Link xem

  5

  Bảng mô tả CTĐT ngành Luật năm 2021 Link xem
  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...