Chương trình đào tạo các khóa khoa Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo các khóa khoa Công nghệ thông tin

Lượt xem: 976

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC KHÓA

   

  STT NGÀNH Khung CTĐT  ĐCCT
  1

  Kỹ thuật phần mềm 2018

  Link xem Link xem
  2

  Kỹ thuật phần mềm 2019

  Link xem Link xem
  3

  Kỹ thuật phần mềm 2020

  Link xem Link xem
  4

  Kỹ thuật phần mềm 2021

  Link xem Link xem
  5

  Kỹ thuật phần mềm 2022

  Link xem Link xem
  6

  Công nghệ thông tin 2018

  Link xem Link xem
  7

  Công nghệ thông tin 2019

  Link xem Link xem
  8

  Công nghệ thông tin 2020

  Link xem Link xem
  9

  Công nghệ thông tin 2021

  Link xem Link xem

  10

  Công nghệ thông tin 2022 Link xem Link xem

   

  BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   

  STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LINK XEM CTĐT
  1

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2018 ngành Kỹ thuật phần mềm

  Link xem
  2

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2019 ngành Kỹ thuật phần mềm

  Link xem
  3

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2020 ngành Kỹ thuật phần mềm

  Link xem
  4

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2021 ngành Kỹ thuật phần mềm

  Link xem
  5

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2022 ngành Kỹ thuật phần mềm

  Link xem
  6 Bảng mô tả chương trình đào tạo 2018 ngành Công nghệ thông tin

  Link xem

  7 Bảng mô tả chương trình đào tạo 2019 ngành Công nghệ thông tin

  Link xem

  8 Bảng mô tả chương trình đào tạo 2020 ngành Công nghệ thông tin

  Link xem

  9 Bảng mô tả chương trình đào tạo 2021 ngành Công nghệ thông tin

  Link xem

  10

  Bảng mô tả chương trình đào tạo 2022 ngành Công nghệ thông tin

  Link xem
  Bài viết khác
  » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA (1273 lượt xem - 11.06.2023)

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...