Cuộc thi sáng tạo tác phẩm tạo hình với chủ đề bảo vệ môi trường từ vật liệu tái chế Green Sculpture Contest

Cuộc thi sáng tạo tác phẩm tạo hình với chủ đề bảo vệ môi trường từ vật liệu tái chế Green Sculpture Contest

Lượt xem: 326

   

  1. Mục tiêu / Objectives

  • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu, và việc sử dụng các vật liệu tái chế
  • To create awareness of the importance of protecting the environment, specially the climate change, and to enhance the recycled material use
  • Cơ hội để tìm ra những tác phẩm tạo hình độc đáo, đẹp ấn tượng từ những vật dụng tái chế để trưng bày nhân dịp Ngày Môi Trường Thế Giới

   

  To find good and impressive arts of sculptures which are made of recycle materials to display in the sculpture exhibition on the occasion of the World Environment Day  

   

  • Tạo một một sân chơi lành mạnh cho sinh viên các trường đại học để thể hiện, phát huy óc sáng tạo, trí tưởng tượng và kỹ năng tạo hình của mình
   To create opportunities for students to present their creativity as well as sculptural competences;

  2. Đối tượng tham dự / Participants

  • Sinh viên của các trường đại học tại Việt Nam
   All university students in Vietnam

  3. Cơ cấu giải thưởng (tiền mặt) Prizes (in cash)

  • 1 Giải nhất / 01 First prize: 20,000,000 VND
  • 1 Giải nhì 01 Second prize: 10,000,000 VND
  • 1 Giải ba / 01 Third place: 5,000,000 USD
  • Và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác dành cho việc bình chọn online

  4. Thời gian / Contest timeline

  • Thời gian bắt đầu phát động cuộc thi: 10/04/2021
   Starting date: 10 April 2021
  • Hạn nộp bản mô tả tác phẩm tạo hình qua hình vẽ phác họa 2D hoặc 3D: 12/05/2021
   Deadline to submit the proposal with 2D or 3D sketch: 12 May 2021
  • Công bố các tác phẩm được chọn thực hiện tạo hình: 14/05/2021

  Announcement date of selected proposal to make sculptures for exhibition: 14 May 2021

  • Hạn nộp tác phẩm tạo hình hoàn thiện: 30/05/2021
  • Deadline to submit the completed sculpture: 30 May 2021
  • Trưng bày các tác phẩm tại Estella Place: 04/06 – 10/06/2021

  Display of selected sculptures at the Estella Place: 04 - 10 Jun 2021

  • Bình chọn ra (tại địa điểm triển lãm và online) 3 tác phẩm cho 3 giải Nhất – Nhì – Ba: 04/06 - 10/06/2021

  Voting process (at exhibitions and online) to find the First – Second – Third Prizes: 04 – 20 Jun 2021

  • Công bố kết quả và trao giải cuộc thi: 14/06/2021
  • Contest result announcement date & award ceremony: 14 Jun 2021
  • 5. Cách thức tham dự How to participate the contest

  Bước 1: Người dự thi (cá nhân hoặc một nhóm cá nhân) điền vào mẫu đơn đăng ký tham dự cuộc thi bằng cách click vào đường link đăng ký trên FB hoặc trên website của Keppel Land Vietnam hoặc trên website của các trường đại học.

  Step 1: The participants (as individual or group) must fill a registration form by clicking the link on the Keppel Land Vietnam’s FB/website or the universities’ FB/website.

  Bước 2: Người dự thi nộp 1 bản mô tả tác phẩm tạo hình qua hình vẽ phác họa kèm kích thước, chất liệu dự kiến cùng với ý tưởng sáng tác concept/ chủ đề/ ý nghĩa của tác phẩm cho Ban Tổ Chức

  Step 2: The participants must submit a concept/ creative proposal with the sculpture sketch and estimated material(s) and size (W x H x D) to express their inspirations or reasons of the sculpture.

   

  Bước 3: Người dự thi có hồ sơ được chọn lựa sẽ nộp tác phẩm tạo hình đã hoàn thiện từ các vật dụng tái chế cho Ban Tổ Chức

  Step 3: The selected proposals will create the sculptures and submit these sculptures (which are made of recycled materials) to Organizer. 

   

  6. Thể lệ cuộc thi Contest format

  Cuộc thi sẽ có 03 vòng

  The contest format will consist of 03 rounds

  • Vòng 1: Ban tổ chức sẽ chọn ra những bản ý tưởng tốt và yêu cầu người dự thi thực hiện ý tưởng thành tác phẩm tạo hình hoàn thiện  
   Round 1: The Organiser will shortlist the good proposals and request participants to create the final products of sculpture
  • Vòng 2: Ban tổ chức sẽ chọn ra các tác phẩm nổi trội để trưng bày tại triển lãm  
   Round 2: The Organiser will shortlist the good sculptures in order to display on the exhibition
  • Vòng 3: Ban Tổ Chức tổng hợp các kết quả bình chọn để xác định giải Nhất – Nhì – Ba.
   Round 3: The Organiser will consolidate the voting result to find the First – Second – Third Prizes

  7. Tiêu chí chấm giải Evaluation criteria

  • Tác phẩm tạo hình về chủ đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

  The sculpture must be related to environment protection and climate change topic

  • Tác phẩm bắt buộc phải được sáng tạo từ các vật dụng tái chế và có chứng cứ minh chứng cụ thể quá trình tập hợp nguyên liệu trước và trong lúc làm nên tác phẩm.

  The submitted sculptures must be made of recycled materials and there is strong and clear evidence to prove the collection process of recycled materials while candidates are creating their sculptures.  

  • Tác phẩm được khuyến khích gắn thêm hệ thống đèn để có thể tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh.

  The submitted sculptures are encouraged to use lighting systems to create strong visual effects.

  • Tác phẩm phải đứng vững trên bục trưng bày (0,8m x 0,8m) và có chiều cao tối đa 1,8 met.
   The submitted sculptures should be stand able in podium (0.8m x 0.8m) and maximum of 1.8 metre height.
  • Tác phẩm phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không mang tính chất phản cảm (không vi phạm văn hóa và pháp luật Việt Nam)
  • The submitted sculptures must be aligned with Vietnamese customs and are not objectionable (do not violate Vietnamese culture and laws).
  • Tác phẩm không đạo nhái, không vi phạm bản quyền
   The submitted sculptures must not be plagiarized or do not infringe copyrights
  • Yêu cầu ngôn ngữ trình bày bản tóm tắt ý tưởng sáng tác: Tiếng Anh
   Required languages for proposal: English

   

  8. Ban Giám Khảo The panel of judges

  Thành phần Ban Giám Khảo sẽ bao gồm 7 người đại diện cho Keppel Land (4 người), (3 người).

  The panel of 7 judges includes 4 representatives from Keppel Land, 3 representatives from universities.

  9. Các điều lệ khác Other regulations

  • Kết quả vòng 1 và giải Nhất – Nhì - Ba sẽ được công bố chính thức tuần tự theo thời gian trên website và Facebook của Keppel Land (Vietnam) và các trường đại học. Ban Tổ Chức sẽ liên lạc với chủ nhân của 3 hồ sơ dự thi được chọn lựa này qua điện thoại và email mà người dự thi cung cấp trong mẫu đăng ký.

  The result of round 1 and the First – Second – Third Prizes will be announced officially based on the schedule at KLV and the universities’ websites and Facebooks. The Organizer will contact winners via emails and phones provided by candidates in the registration form.

  • Tác phẩm, tên và thông tin người tham gia cuộc thi sẽ được Ban tổ chức toàn quyền sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác mà không có thêm điều kiện gì ngoại trừ các hoạt động mà pháp luật không cho phép.
   Images, names and information of the candidates of the contest will be used by the Organizer at its sole discretion for advertising, promotion and marketing purposes or for other purposes without any conditions other than those of other activities not permitted by law.
  • Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh của những người đoạt giải được chụp trong buổi trao giải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kì chi phí nào. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về vấn đề tranh chấp bản quyền đối với tác phẩm dự thi trước và sau khi nhận giải.
   The Organizers have the right to use the photos of the sculptures and winners taken during the exhibitions and awards show on the mass media without notice to the author or pay any fees. The Organizers are not responsible for copyright disputes on the sculptures submitted before and after the award.
  • Ban tổ chức được quyền thay đổi bất kỳ nội dung cuộc thi, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc cuộc thi và sẽ thông báo những nội dung điều chỉnh cho người dự thi bằng email.  
   The Organizer is entitled to change any content of the contest, or adjust the rules at any time before the end of the contest by sending notice email to participants.
  • Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng buộc người tham dự phải chấp hành. Ban tổ chức có toàn quyền quyết định đối với các thay đổi có liên quan đến giải thưởng và thành viên trúng thưởng.
   The decision of the Organizer is the final decision which the attendees to abide by. The Organizer reserves the right to decide on changes related to prizes and winning members
  • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của người đoạt giải.
   The Organizers are not responsible for providing false information of the winning participants.
  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...