Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành khoa Kinh tế - Quản trị

Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành khoa Kinh tế - Quản trị

Lượt xem: 606

  1. Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy knăm 2018: xem TẠI ĐÂY

   

  2. Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2019: xem TẠI ĐÂY

   

  3. Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020: xem TẠI ĐÂY

   

  4. Điều kiện tốt nghiệp và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021: xem TẠI ĐÂY

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...